Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2020.

Beste bezoeker,

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de Stichting Continuïteit Internetdiensten. Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy en alle persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Gebruik van onze website

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van de softwareoplossing Matomo. Deze software is bij onze eigen hostingprovider geïnstalleerd; uw gegevens komen derhalve niet bij Matomo terecht. Via Matomo hebben wij inzicht in het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt.

Wij hebben een legitiem belang bij het hierboven beschreven gebruik van gegevens voor het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen, (informatie-)aanvragen doen en uw bedrijf inschrijven voor onze dienst. Om contact met u op te kunnen nemen en uw verzoek om met u in contact te treden te kunnen accepteren (uitvoering van de overeenkomst) vragen wij uw naam, bedrijfsnaam, (zakelijk) e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer. Tevens kunt u in het opmerkingenvlak een bericht meesturen, waar u mogelijk andere persoonsgegevens in vermeldt.

Wij bewaren deze informatie tot maximaal een jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Inventarisatie van uw organisatie, product en/of dienst

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met u hebben afgesproken of dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als u daar toestemming voor hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Om de overeenkomst uit te voeren maken wij wel gebruik van de diensten van onze hostingprovider (TransIP). De servers van onze hostingprovider staan in Nederland. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met TransIP gesloten, om te borgen dat zij ook zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Cookies

Algemeen

Wij maken via onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (pc, tablet of smartphone) wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Wij gebruiken de cookies zoals hieronder wordt vermeld. Deze cookies gebruiken wij om informatie te verzamelen over de kwaliteit of effectiviteit van onze website, om deze vervolgens te kunnen verbeteren (oftewel voor analytische doeleinden).

NaamOpslagperiodeOmschrijving
_pk_id 1 jaarGebruikt om enkele gegevens van de gebruiker op te slaan,
zoals het unieke bezoekers-ID.
_pk_ses 30 minutenCookie met een korte opslagtermijn die wordt gebruikt
om gegevens over het bezoek tijdelijk op te slaan.

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum (zie ook de tabel hierboven). Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden en voor bepaalde systemen tweefactorauthenticatie;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging en interne acties om het privacybewustzijn te vergoten;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) of daarmee vergelijkbare technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de Europese Unie.

Wij werken overigens zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Overig

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U heeft daarnaast het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen wanneer u niet tevreden bent of wij de klacht niet onderling met u kunnen oplossen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

De Stichting Continuïteit Internetdienstenheeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele veranderingen op de hoogte bent.

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over – of inzage krijge in – welke persoonsgegevens we van uw hebben verzameld en wat we daarmee doen;
 • het laten corrigeren van fouten of het aanvullen van onjuistheden of onvolledigheden in uw gegevens;
 • het laten verwijderen van de persoonsgegevens die wij zelf van u hebben verzameld of die wij anderszins onder ons hebben;
 • het intrekken van uw eerder verleende toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken;
 • het overdragen van  bepaalde persoonsgegevens die wij van u hebben aan een derde partij;

het (al dan niet tijdelijk) beperken van de uitgevoerde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij het navolgende adres:

Stichting Continuïteit Internetdiensten
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam

Email: info@stichtingcontinuiteit.n
Telefoonnummer: 020 663 1941

Privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 1 augustus 2020.

Beste bezoeker,

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de Stichting Continuïteit Internetdiensten. Wij hebben deze privacy- en cookieverklaring opgesteld om u duidelijk te maken dat wij de privacy en alle persoonsgegevens waarmee we in aanraking komen zeer serieus nemen. Om die reden worden de door ons verzamelde persoonsgegevens zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

In deze verklaring willen we u goed informeren over ons privacy- en cookiebeleid. Als u vragen hebt of meer informatie wil, neem dan contact met ons op. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze pagina.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Gebruik van onze website

Bij het gebruik van onze website verkrijgen wij algemene bezoekgegevens. Wij maken hiervoor gebruik van de softwareoplossing Matomo. Deze software is bij onze eigen hostingprovider geïnstalleerd; uw gegevens komen derhalve niet bij Matomo terecht. Via Matomo hebben wij inzicht in het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Wij gebruiken deze gegevens voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te pseudonismeren dan wel te anonimiseren en deze worden niet aan derden verstrekt.

Wij hebben een legitiem belang bij het hierboven beschreven gebruik van gegevens voor het monitoren en verbeteren van onze website. Geanonimiseerde gegevens (waarin geen persoonsgegevens meer zitten) bewaren wij zo lang als ze relevant zijn voor ons.

Contactformulier

Via het contactformulier op onze website kunt u ons vragen stellen, (informatie-)aanvragen doen en uw bedrijf inschrijven voor onze dienst. Om contact met u op te kunnen nemen en uw verzoek om met u in contact te treden te kunnen accepteren (uitvoering van de overeenkomst) vragen wij uw naam, bedrijfsnaam, (zakelijk) e-mailadres en (optioneel) uw telefoonnummer. Tevens kunt u in het opmerkingenvlak een bericht meesturen, waar u mogelijk andere persoonsgegevens in vermeldt.

Wij bewaren deze informatie tot maximaal een jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Inventarisatie van uw organisatie, product en/of dienst

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten voor juridische dienstverlening en het onderhouden van de daaruit voortvloeiende relaties, inclusief bijbehorende marketingactiviteiten. Hiervoor verwerken we uw naam, telefoonnummer, emailadres, bedrijfsnaam, eventuele financiële of fiscaal relevante gegevens, en de daarbij behorende correspondentie.

Wij gebruiken deze gegevens omdat deze nodig zijn voor de overeenkomst of het sluiten of afwikkelen daarvan. Wij bewaren deze gegevens zolang als nodig om onze diensten en overeenkomsten goed uit te kunnen voeren. Daarna vernietigen wij deze, tenzij we wettelijk verplicht zijn deze langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen (derden)

Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf), als wij dat met u hebben afgesproken of dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als u daar toestemming voor hebt gegeven of als wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben.

Om de overeenkomst uit te voeren maken wij wel gebruik van de diensten van onze hostingprovider (TransIP). De servers van onze hostingprovider staan in Nederland. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met TransIP gesloten, om te borgen dat zij ook zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet voor eigen doeleinden gebruiken.

Cookies

Algemeen

Wij maken via onze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (pc, tablet of smartphone) wordt opgeslagen, zodat u herkend kunt worden.

Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over de kwaliteit of effectiviteit van onze website, om deze vervolgens te kunnen verbeteren (oftewel voor analytische doeleinden).

Bewaartermijnen en verwijdering van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum (zie ook de tabel hierboven). Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot, uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij treffen onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

 • encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
 • logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van wachtwoorden en voor bepaalde systemen tweefactorauthenticatie;
 • fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
 • organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging en interne acties om het privacybewustzijn te vergoten;
 • beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) of daarmee vergelijkbare technologie;
 • doelgebonden toegangsbeperkingen en dataopslag binnen de Europese Unie.

Wij werken overigens zoveel mogelijk digitaal: oude papieren gaan door de shredder en digitale documenten zijn beveiligd.

Overig

Klachten

Natuurlijk helpen wij u graag als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U heeft daarnaast het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen wanneer u niet tevreden bent of wij de klacht niet onderling met u kunnen oplossen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

De Stichting Continuïteit Internetdienstenheeft het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Check daarom regelmatig deze privacy- en cookieverklaring, zodat u van eventuele veranderingen op de hoogte bent.

Rechten van betrokkenen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Als het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. Onder de AVG heeft u verder de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over – of inzage krijge in – welke persoonsgegevens we van uw hebben verzameld en wat we daarmee doen;
 • het laten corrigeren van fouten of het aanvullen van onjuistheden of onvolledigheden in uw gegevens;
 • het laten verwijderen van de persoonsgegevens die wij zelf van u hebben verzameld of die wij anderszins onder ons hebben;
 • het intrekken van uw eerder verleende toestemming voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens;
 • het maken van bezwaar tegen de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken;
 • het overdragen van  bepaalde persoonsgegevens die wij van u hebben aan een derde partij;

het (al dan niet tijdelijk) beperken van de uitgevoerde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
Mocht u daar gebruik van willen maken, let dan op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij het navolgende adres:

Stichting Continuïteit Internetdiensten
Jollemanhof 12
1019 GW Amsterdam

Email: info@stichtingcontinuiteit.n
Telefoonnummer: 020 663 1941