Een continuïteitsregeling in 4 overzichtelijke stappen

Het inrichten van een continuïteitsregeling moet zorgvuldig gebeuren, maar hoeft niet ingewikkeld te zijn. De Stichting Continuïteit Internetdiensten heeft hiermee jarenlange ervaring en heeft het aansluitproces in de loop der tijd geoptimaliseerd. Aan de hand van 4 overzichtelijke stappen kan een clouddienst op de continuïteitsregeling worden aangesloten.

4 overzichtelijke stappen​

Het inrichten van een continuïteitsregeling moet zorgvuldig gebeuren, maar hoeft niet ingewikkeld te zijn. De Stichting Continuïteit Internetdiensten heeft hiermee jarenlange ervaring en heeft het aansluitproces in de loop der tijd geoptimaliseerd. Aan de hand van 4 overzichtelijke stappen kan een clouddienst op de continuïteitsregeling worden aangesloten.

1. Bedrijfsscan

De Stichting Continuïteit Internetdiensten levert een vragenlijst aan die door de clouddienstverlener moet worden ingevuld. Daarnaast worden verschillende juridische en organisatorische documenten opgevraagd. Ook wordt gekeken naar de techniek. Met behulp hiervan worden bestaande risico’s in kaart gebracht.

1. Bedrijfsscan

De Stichting Continuïteit Internetdiensten levert een vragenlijst aan die door de clouddienstverlener moet worden ingevuld. Daarnaast worden verschillende juridische en organisatorische documenten opgevraagd. Ook wordt gekeken naar de techniek. Met behulp hiervan worden bestaande risico’s in kaart gebracht.

2. Advies op maat

In een adviesrapport worden concrete actiepunten vastgesteld om bestaande continuïteitsrisico’s te mitigeren en om de clouddienstverlener klaar te stomen voor aansluiting op de continuïteitsregeling. De te nemen maatregelen kunnen zowel juridisch, organisatorisch en technisch van aard zijn.

2. Advies op maat

In een adviesrapport worden concrete actiepunten vastgesteld om bestaande continuïteitsrisico’s te mitigeren en om de clouddienstverlener klaar te stomen voor aansluiting op de continuïteitsregeling. De te nemen maatregelen kunnen zowel juridisch, organisatorisch en technisch van aard zijn.

3. Aansluiten op de regeling

Samen met de juridische en technische partners worden de vastgestelde actiepunten geadresseerd. Het contractenwerk wordt op orde gemaakt en de regeling treedt in werking. Alle klanten van de clouddienstverlener kunnen hier gebruik van maken, zonder aanvullende kosten. 

3. Aansluiten op de regeling

Samen met de juridische en technische partners worden de vastgestelde actiepunten geadresseerd. Het contractenwerk wordt op orde gemaakt en de regeling treedt in werking. Alle klanten van de clouddienstverlener kunnen hier gebruik van maken, zonder aanvullende kosten. 

4. Jaarlijkse hercontrole

De Stichting Continuïteit Internetdiensten controleert jaarlijks of de continuïteitsregeling nog up-to-date is. Eventuele noodzakelijke aanpassingen worden schriftelijk teruggekoppeld. De juridische en technische partners van de stichting kunnen helpen met de implementatie daarvan. 

4. Jaarlijkse hercontrole

De Stichting Continuïteit Internetdiensten controleert jaarlijks of de continuïteitsregeling nog up-to-date is. Eventuele noodzakelijke aanpassingen worden schriftelijk teruggekoppeld. De juridische en technische partners van de stichting kunnen helpen met de implementatie daarvan. 

Meer weten?

Bent u een clouddienstverlener en wilt u zich aansluiten bij de Stichting Continuïteit Internetdiensten? Of heeft u algemene vragen over onze   continuïteitsregeling? Neem gerust contact met ons op.

Meer weten?

Bent u een clouddienstverlener en wilt u zich aansluiten bij de Stichting Continuïteit Internetdiensten? Of heeft u algemene vragen over onze   continuïteitsregeling? Neem gerust contact met ons op.